News articles written by Manuel Van Der Veken

Update: VAT and immovable rent

21 June 2018

The key features of the draft law on the option to apply VAT on rent are becoming increasingly clear. Check out our update (in Dutch and French) below.   Update: btw en onroerende verhuur   De krijtlijnen van het ontwerp van wet inzake de optionele btw-heffing op professionele onroerende verhuur worden almaar duidelijker. Ingevolge het advies