Meal vouchers and non-recurring collective bonuses – adjustment to maximum amounts

niet recurent resultaatsgebonden bonus