News articles written by Wouter Villette

PwC’s podcast voor de (semi)publieke sector – IT-strategie bij (lokale) overheden

22 November 2021

Lokale besturen worden geconfronteerd met heel wat uitdagingen op het vlak van ICT en digitalisatie. Enerzijds worden de verwachtingen van de burger in termen van een wendbare, efficiënte en digitale overheid alsmaar groter. Daarbij komt nog de druk op de budgetten. Anderzijds biedt digitalisatie – naast andere technologieën – tal van kansen en mogelijkheden. Deze

PwC’s podcast voor de (semi)publieke sector – Valkuilen en opportuniteiten bij het invoeren van lokale belastingen

22 July 2021

De COVID-19 pandemie heeft ook een invloed gehad op de gemeentelijke fiscaliteit. In de zoektocht naar nieuwe financieringsbronnen duiken er nieuwe soorten lokale belastingen op. Lokale besturen moeten met hun belastingbevoegdheid evenwel verantwoord en omzichtig omspringen. In deze aflevering geven we een aantal tips mee om valkuilen te vermijden en opportuniteiten te benutten.  Geïnteresseerd om

PwC’s podcast voor de (semi)publieke sector – De nieuwe klokkenluidersregeling

14 June 2021

In de podcast leggen we uit wat de impact zal zijn van de nieuwe klokkenluidersregeling op de (semi)publieke sector. In de eerste plaats nemen ze de krachtlijnen van de nieuwe wetgeving onder de loep. Daarnaast geven ze een aantal concrete tips bij het implementeren van een dergelijk klokkenluiderskanaal.  Geïnteresseerd om meer te weten? Beluister dan

PwC’s podcast voor de (semi)publieke sector

2 April 2021

Graag laten we u weten dat we een nieuwe podcastreeks hebben gelanceerd die bedoeld is voor mensen die in de (semi)publieke sector actief zijn. Deze reeks is in het Nederlands opgenomen.  Deze podcastreeks richt zich specifiek op de (semi)publieke sector: lokale overheden, regionale overheden, semipublieke instellingen en ziekenhuizen. We kijken naar wat er in deze