PwC’s podcast voor de (semi)publieke sector – IT-strategie bij (lokale) overheden

Published


Lokale besturen worden geconfronteerd met heel wat uitdagingen op het vlak van ICT en digitalisatie. Enerzijds worden de verwachtingen van de burger in termen van een wendbare, efficiënte en digitale overheid alsmaar groter. Daarbij komt nog de druk op de budgetten. Anderzijds biedt digitalisatie – naast andere technologieën – tal van kansen en mogelijkheden.

Deze podcast geeft inzicht in het belang van een performante digitale strategie en in hoe PwC overheden op alle bestuursniveaus hierbij kan ondersteunen. Lokale besturen kunnen gebruik maken van de tools en programma’s die de Vlaamse overheid onlangs heeft gelanceerd – ook hier zoomt de podcast even op in. 

Meer bepaald belicht deze podcast de rol van PwC als strategisch adviseur via de raamovereenkomst voor ‘Onafhankelijk Strategisch ICT-advies’, waar lokale besturen ook gebruik van kunnen maken. Hierover volgt nog een uitnodiging voor een vrijblijvende virtuele infosessie die zal plaatsvinden op 14 december.

Geïnteresseerd om meer te weten? Beluister dan onze nieuwe podcast over met Tim Van Sant en Michiel De Keyzer.

Heb je de vorige afleveringen gemist? Beluisterde de podcasts via onze website, Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

Authors