News articles written by Tim Van Sant

PwC’s podcast voor de (semi)publieke sector

2 April 2021

Graag laten we u weten dat we een nieuwe podcastreeks hebben gelanceerd die bedoeld is voor mensen die in de (semi)publieke sector actief zijn. Deze reeks is in het Nederlands opgenomen.  Deze podcastreeks richt zich specifiek op de (semi)publieke sector: lokale overheden, regionale overheden, semipublieke instellingen en ziekenhuizen. We kijken naar wat er in deze