PwC’s podcast voor de (semi)publieke sector

Published


Graag laten we u weten dat we een nieuwe podcastreeks hebben gelanceerd die bedoeld is voor mensen die in de (semi)publieke sector actief zijn. Deze reeks is in het Nederlands opgenomen. 

Deze podcastreeks richt zich specifiek op de (semi)publieke sector: lokale overheden, regionale overheden, semipublieke instellingen en ziekenhuizen. We kijken naar wat er in deze sector gebeurt op het gebied van belastingen, accountancy en publiekrecht. Aan bod komen onder meer de volgende onderwerpen: fiscaliteit (btw, lokale belastingen en directe belastingen), accountancy en publiekrechtelijke aspecten (bv. gebiedsontwikkeling, aanbestedingen en de klokkenluidersregeling). Uiteraard komen telkens de meest recente ontwikkelingen aan bod.

Abonneren op ‘PwC’s podcast voor de (semi)publieke sector’ kan via de PwC-website maar ook via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

Veel luisterplezier met deze nieuwe reeks podcasts!